De Kyo-Thai leden dienen zich te houden aan de volgende gedragsregels

 • Nieuwe leden moeten zich voorafgaand aan de les melden bij de trainer en aangeven dat zij voor het eerst zijn;
 • Het dragen van sieraden is tijdens alle MMA en kickbokslessen wegens veiligheidsredenen verboden;
 • Uit hygiënisch oogpunt is het gebruik van een handdoek tijdens het sporten verplicht;
 • Ga respectvol om met onze leden; het uitleenmaterieel; de accommodatie en het personeel;
 • Je bent verplicht jouw risicotoestand toe te lichten indien deze een risico is tijdens het sporten;
 • Luidruchtigheid wordt tijdens de lessen niet gewaardeerd;
 • Alle personen die om wat voor reden dan ook de les niet actief (kunnen) volgen onthouden zich van opmerkingen, commentaar en gedragen zich discreet;
 • Tijdens de les wordt aandachtig geluisterd naar de instructies van de trainer;
 • Het is verboden om zonder toestemming van de leraar of instructeur de dojo op eigen initiatief te verlaten;
 • De hoger gekwalificeerde vechters zullen de minder gevorderden behulpzaam zijn ter bevordering van de vooruitgang;
 • De leden maken geen misbruik van de geleerde technieken;
 • Discriminatie, grof taalgebruik, schelden, treiteren, pesten, irriteren of kwetsen van wie dan ook, wordt niet geaccepteerd en kunnen aanleiding zijn voor sancties;
 • In de beginnerlessen wordt tijdens het sparren geen technieken op het hoofd gemaakt;
 • Gevorderden en wedstrijdgroep: Het dragen protectie, zoals 16Oz bokshandschoenen, scheenbeschermers, bitje en tok is verplicht;
 • Tenminste 5 minuten voor aanvang van de les aanwezig zijn. Scheenbeschermers en handschoenen aan, gekleed in schone sportkleding, een rein lichaam, korte nagels, frisse adem en een verzorgde haardracht wordt zeer op prijs gesteld;