Op deze pagina vind je wijzigingen in het rooster (bijv. m.b.t. de instructeur of de uitval/verplaatsing van een les).

Instructeurswijzigingen:

-Easy Yoga les zondag 10:00 uur 30 juni > Thessa

De volgende lessen komen te vervallen:

-Spinning les dinsdag 20:30 uur vervalt vanaf 29 mei > Rob
Deze les start weer in september